Aanpak en werkwijze

Wat is de functie die de machine, installatie of het product moet vervullen? Welke uitdagingen komen we tegen in het ontwerptraject? Daarvan willen we samen met u een exact beeld krijgen.

In de conceptfase leggen we een theoretische basis voor ieder project, zodat we vervolgens in de ontwikkelfase een inventieve en bedrijfszekere oplossing kunnen realiseren.

Wanneer wij aan grote projecten werken, dan hebben wij de mogelijkheid om samen te werken met collega bureaus. In zo’n geval zullen wij altijd de regie houden en uw aanspreekpunt blijven.

Onze betrokkenheid houdt niet op bij het afleveren van de tekeningen. Zelfs wanneer u de productie uitbesteed zullen wij betrokken blijven bij de realisatie van het project. Onze ervaring is dat dit samen met een gedegen kennisoverdracht leidt tot een goed eindresultaat.

Protakt is een betrouwbare partner, er wordt uiterst zorgvuldig met informatie en kennis omgegaan. Het intellectueel eigendom blijft altijd eigendom van de klant.