Ontwikkelingen

Concept Engineering

Bij de start van een nieuw project maken wij, na een brainstormsessie met opdrachtgever, meerdere concepten. Waarbij de voor- en nadelen aan van iedere concept duidelijk worden geïdentificeerd.

Basic Engineering

In overleg met de opdrachtgever wordt vervolgens gekozen voor een concept wat verder wordt uitgewerkt tot een volwaardig ontwerp. Mits gewenst en/of noodzakelijk laten we parallel aan ontwerpfase het project doorrekenen.

Om de opdrachtgever of de eindgebruikers te overtuigen en/of enthousiasmeren, maken we desgewenst een visualisatie of simulatie van het product. Dit kan uitstekend gebruikt worden voor marketing doeleinden.

Detail Engineering

Wanneer de Basic Engineering gereed is en is goedgekeurd, wordt er gestart met de Detail Engineering. In deze fase worden de tekeningen uitgewerkt tot gewenst niveau.  U geeft bij ons aan hoe u het tekeningenpakket wilt ontvangen. Digitaal of Hard Copy op het papierformaat van uw voorkeur. Inclusief eventuele snijbestanden of modellen voor CAD/CAM koppeling tussen computer en machine. Nadat de (werk)tekeningen zorgvuldig zijn gemaakt worden de tekeningen bij Protakt nogmaals beoordeeld op maakbaarheid en gecontroleerd op maatvoeringen.