3D Scannen

Om nieuwe machinedelen goed aan te laten sluiten op bestaande machinelijnen, of exact in te passen in een specifieke ruimte, kan het 3D scannen van de huidige situatie grote voordelen bieden.

De uitgebreide scandata van een korte inmeetsessie geeft ons alle informatie om vanuit onze 3D CAD software met een nieuw ontwerp exact aan te sluiten op de bestaande situatie.

De mogelijkheden en toepassingen van 3D laserscannen zijn zeer divers en om de laatste ontwikkelingen op het gebied van hardware en software in te kunnen zetten werken wij samen met de specialisten van Brandsma Digitaal Meten.

Neem vooral contact met ons op om te bespreken op welke manier wij deze krachtige techniek voor uw toepassing in kunnen zetten!

Voorbeeld werkwijze

Om in een productiehal een machinedeel toe te voegen aan een bestaande machinelijn zou de werkwijze als volgt kunnen verlopen:

  • De ruimte wordt met een 3D laserscanner vanuit een aantal posities ingescand. Afhankelijk van het doel wordt van te voren bepaald welke nauwkeurigheid vereist is en hoeveel scanposities nodig zijn.
  • De meetresultaten van de verschillende scans worden samengevoegd tot een gedetailleerde puntenwolk van de hele ruimte . Ter referentie wordt daarnaast een 3D viewer opgesteld waarmee vanuit elke scanpositie een fotorealistisch 360 graden beeld opgeroepen kan worden.
  • Waar nodig worden machinedelen of gebouwdelen uit de puntenwolk uitgewerkt tot 3D surface of solid modellen, dit zijn bijvoorbeeld de aansluitpunten of contactvlakken voor nieuwe modules.
  • Met de 3D aansluitdetails, de puntenwolk en de 3D viewer als referentie worden nieuwe modules of machinedelen in SolidWorks ontworpen. 
  • Transport en plaatsing van de nieuwe module in de machinehal kan vooraf in 3D gesimuleerd worden.